Sunday, September 19, 2010

PENYELENGGARAAN PARIT LADANG


DEFINISI
 
Kawasan penanaman pokok sawit kelapa sawit di kawasan berpaya (gambut) mestilah mempunyai sistem perparitan dan saliran yang baik dan sempurna, supaya paras air di dalam parit ladang dapat dikekalkan pada paras lebih kurang 75 cm dari paras permukaan tanah.

OBJEKTIF
  1. Melambatkan pemendapatan tanah gambut
  2. Membekalkan air untuk kegunaan pokok kelapa sawit.

PIAWAIAN
 
       i. Ukuran atau saiz parit perlu sesuai dengan jumlah air yang ada di kawasan terlibat 

Jenis Parit 
Ukuran Parit
Meter 
Kaki 
Parit Ladang 
1.50 x 1.20 x 0.90 
5' x 4' x 3'
Parit Mengumpul 
1.80 x 1.50 x 1.20 
8' x 6' x 4'
Parit Besar  
2.00 x 1.80 x 1.50 
10' x 8' x 6
  
ii.    Parit yang dibina perlu bentuk " V " bertujuan mencegah berlaku tebing runtuh.

PERALATAN DAN BAHAN 

      i. Mesin/ Excavator besesuaian
      ii. Operator Excavator yang terlatih
      iii. Ketua Kerja/Penyelia

     KAEDAH

     i. Sebelum  kerja kerja mencuci rparit dan saliran dijalankan, perbincangan dengan Pengarah Projek perlu
        diadakan untuk menentukan kesesuaian dan kaedah yang digunakan.     ii. Paras air di kawasan parit dan saliran hendaklah dicuci kepada paras yang bersesuaian. 


   iii. Segala tanah mendap, sampah sarap dan kayu di dalam parit hendaklah dibuang seperti berikut:- 
  • Parit 5' x 4' x 3' – mendapan tanah dan sampah sarap dibuang ke tepi kiri dan kanan parit sekurang kurangnya 2' dari tepi parit yang telah dicuci dan diratakan.
  • Parit 8' x 6' x 4' dan terusan – tanah ditanah dibuang di tepi paltform dan diratakan.
  • Parit 10' x 8' x 6' – Tanah tanah yang dikorek hendaklah dibuang dalam kawasan ladang dan diratakan.
   iv. Parit yang dicuci mestilah berkeadaan lurus dan bersih di mana alairan aliran air keluar masuk bebas
       dari halangan.

   v.  Saiz bucket yang digunakan hendaklah mengikut saiz parit yang hendak dicuci dan berbentuk.
  • Bentuk V - Parit 5' x 4' x 3'
  • Semi Drum - Parit 8' x 6' x 4' dan terusan
   vi.  Kerja kerja yang telah akan diperiksa atau diukur bersama di antara pihak pengurusan ladang dengan 
         pemborong dengan mengguna pakai prosedure Estet.

vii.  Saiz parit yang perlu dicuci dan kekerapan untuk diselenggarakan adalah seperti berikut: 


Jenis parit 
Ukuran Parit ( kaki )
Kekerapan
Parit Ladang 
5' x 4' x 3'
25% setiap tahun
Parit Mengumpul
8' x 6' x 4'
Setahun sekali
Parit Utama 
10' x 8' x 6
Setahun sekali

No comments: