Saturday, September 12, 2009

PENENTUAN KERJA MELUBANG DAN MENANAM KELAPA SAWIT

A. Di Tapak Semaian
(Kedudukan Tapak Semaian ini ditentukan oleh Pegawai Penguasa)

1. Kontraktor dengan perbelanjaan sendiri hendaklah mengadakan kenderaan yang sesuai dan secukupnya untuk mengangkut anak benih dari tapak semaian ke ladang.

2. Anak benih sawit dalam polibeg (selepas ini disebut sebagai anak benih) hendaklah disiram dengan air hingga cukup lembab menurut cara dan pada masa yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa sebelum anak benih ini diangkat dan dipunggah ke dalam lori untuk diangkut ke ladang untuk ditanam.

3. Anak benih hendaklah dicabut dan diangkat dengan cermat daripada permukaan bumi supaya polibeg tidak pecah semasa ke kenderaan. Di atas kenderaan, polibeg anak benih hendaklah disusun atur satu lapisan sahaja (tidak bertindih) dengan merapatkan polibeg-polibeg diantara satu sama lain secara berdiri tegak supaya anak benih tidak tumbang semasa di dalam perjalanan ke ladang. Muatan yang sedikit hendaklah diikat bagi mengelakkan anak benih tumbang atau rosak.

4. Anak benih hendaklah diangkut ke ladang dan diturunkan dibeberapa tempat di ladang seperti yang akan diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

5. Jika anak benih yang didapati rosak atau polibeg terkoyak, maka beg-beg yang demikian hendaklah dililit dan diikat dengan kain guni untuk mencegah bebola tanah sekeliling akar daripada berderai.

6. Anak benih kelapa sawit yang akan ditanam dalam kawasan nu akan diperolehi dari mana-mana tapak semaian Estet yang akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa. Harga menanam anak sawit hendaklah termasuk harga mengangkut anak benih dari semaian ke rancangan berkenaan.

7. Bilangan pengeluaran anak benih daripada Tapak Semaian ke ladang perlu diperakui oleh kontraktor utama atau wakil-wakilnya.


B. Di Ladang

1. Pihak Estet akan membekalkan baja Fosfat Asli mengikut jumlah keperluan. Kontraktor dikehendaki mendapatkan bekalan baja tersebut dari stor rancangan. Urusan pengangkutan dari stor ke ladang sawit adalah tanggungjawab kontraktor.

2. Sebelum penanaman anak benih ini dijalankan, lubang hendaklah digali pada pancang tanaman yang telah ditetapkan berukuran 40 cm x 40 cm x 30 cm yang boleh memuatkan keseluruhan bebola tanah dan ditabur baja Phosphate sebanyak 500 gm setiap lubang. Semua anak benih hendaklah ditanam pad a hari yang sama anak benih tersebut diangkut ke ladang. Di kawasan teres anak-anak benih hendaklah ditanam pada jarak 1 meter dari dinding teres.

3. Bahagian bawah polibeg itu hendaklah dikelar dan beg itu dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian bahagian tepi polibeg itu dikelar dan beg itu dikeluarkan dengan perlahan-Iahan dan berhati- hati daripada lubang supaya bebola tanah di sekeliling anak-anak benih itu tidak pecah. Tanah bahagian atas hendaklah ditimbuskan ke dalam lubang dan dimampatkan dengan menggunakan alu. Permukaan tanah yang mampat hendaklah separas antara tanah asal dengan pangkal anak benih. Polibeg kosong itu hendaklah digunakan sebagai sungkupan di sekeliling pangkal pokok.

Penanaman Secara Mekanikal

4. Pemborong hendaklah menyediakan jumlah trekter yang mencukupi dan mempunyai peralatan "augur" di belakangnya.

5. Lubang hanya digali di tempat-tempat yang mempunyai pancang buluh sahaja. la hendaklah mempunyai garis pusat 60cm dan dalam 45cm. Jumlah maksimum lubang yang perlu digali ialah 136 lubang sehektar jika sesuai.

6. Semua tanah yang dikorek diletakkan di atas permukaan tanah, kira-kira 15 cm daripada lubang untuk mengelakkan lubang terkambus semula. Lubang hendaklah digali semula jika tertimbus akibat hujan, laluan jentera dan sebagainya.

7. Tabur baja fosfat sebanyak 300 gm ke dalam lubang tanaman.
Letakkan bebola tanah anak sawit ke dalam lubang, timbus dan padatkan separas dengan permukaan tanah.

8. Anak benih untuk tujuan penyelidikan hendaklah ditanam pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

9. Pada setiap hari kerja, sekurang-kurangnya 3,000 pokok anak benih hendaklah diangkut dari tapak semaian untuk ditanam diladang. Jumlah anak benih ini boleh ditambah oleh Pegawai Penguasa mengikut budibicaranya berdasarkan keluasan kawasan yang perlu ditanam.

10. Setiba di ladang, anak-anak benih hendaklah diturun dan disusun tegak dan rapat di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pegawai Penguasa. Semua anak benih yang telah diangkut ke ladang hendaklah habis ditanam pad a hari yang sama. Sekiranya tidak dapat disiapkan di atas sebab-sebab yang munasabah dan diperakui oleh Pegawai Penguasa, kontraktor dengan perbelanjaan sendiri hendaklah menjalankan kerja-kerja penyiraman pokok- pokok tersebut serta bertanggungjawab di atasnya.

11. Kontraktor akan dikenakan denda jika berlaku sebarang kecacatan ke atas anak-anak benih semasa dalam pengendaliannya disebabkan kecuaian kontraktor ataupun pekerja-pekerjanya seperti berikut:-

a) RM10.00 bagi setiap pokok yang rosak semasa pengangkutan.
b) RM10.00 bagi setiap pokok yang rosak/mati kerana kelewatan kerja menanam atau penanaman yang tidak betul.
c) RM20.00 bagi setiap pokok yang ditanam bersama-sama polibeg.

12. pihak Estet adalah berhak memberhentikan kontraktor daripada menjalankan kerja penanaman, sekiranya kerosakan seperti yang diterangkan di dalam perkara B.7 di atas melebihi 2% daripada jumlah anak benih yang ditanam.

13. Jika cuaca sesuai kesemua kerja penanaman hendaklah disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan dalam kontrak. Pegawai Penguasa adalah berhak memberhentikan kerja menanam pada bila-bila masa jika menurut pendapatnya keadaan cuaca tidak sesuai untuk kerja menanam. Dalam hal seperti ini tambahan masa bersamaan dengan jumlah hari kerja penanaman diberhentikan oleh Pegawai Penguasa kerana keadaan cuaca tidak sesuai akan diberikan kepada kontraktor.

14. Kontraktor adalah dikehendaki menanam antara 134 pokok - 136 pokok sehektar (mengikut kedudukan permukaan bumi). Kontraktor akan teruskan kerja dan tanggungjawabnya sehingga dirian pokok yang hidup subur mencapai sekurang-kurangnya 134 pokok - 136 pokok sehektar (mengikut kedudukan permukaan bumi).

15. Sijil Bayaran akan dikeluarkan, jika kerja-kerja telah disiapkan mengikut penentuan seperti berikut:-
a) 70% dari harga kontrak selepas 14 hari dari tarikh penanaman 5,500 pokok dengan syarat pokok-pokok sawit yang ditanam itu hidup subur.

b) 30% dari harga kontrak selepas ditanam, dipastikan dirian pokok hidup subur, tanah dikeliling dipadatkan, yang condong ditegakkan dan dipotong 5% sebagai Wang Tahanan.

Saturday, August 22, 2009

PENENTUAN KERJA MEMBARIS DAN MEMBINA TERES SECARA MEKANIKAL DI KAWASAN SAWIT

A. Membaris Teres

1. Sebelum membuat teres pemborong hendaklah membaris dulu menurut kontor pada jarak 9.0 meter (30’) mengikut garis melintang (horizontal).

2. Kerja membaris ini perlu dibuat untuk memudahkan operator membina teres dan mendapatkan teres sama jarak.

3. Jarak pancang ± 20 meter (66’) dengan menggunakan pancang buluh setinggi 0.75 meter (2.5 kaki) bercat warna putih di bahagian atas semasa membuat barisan teres.

4. Membina teres hanya boleh dijalankan setelah membaris teres siap dibuat disesuatu kawasan yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

B. Pembinaan Teres

1. Teres hanya boleh dibina di kawasan-kawasan bukit yang mempunyai kecerunan melebihi dari 12º (darjah).

2. Teres hendaklah dibina mengikut kontor pada jarak 9.0 meter di dalam kawasan yang boleh ditanam dengan kelapa sawit yang akan ditunjukkan oleh Pegawai Penguasa dan Pegawai Penguasa ini adalah berhak meminda jarak diantara teres-teres setelah menimbangkan keadaan muka bumi dan kecerunan kawasan yang hendak diteres.

3. Teres-teres yang dibina hendaklah menggunakan jentolak atau jentera yang sesuai yang terdiri daripada permukaan tanah asal dan teres yang telah siap dibina hendaklah tidak kurang daripada 3.65 meter (12 kaki) lebarnya.

4. Teres-teres hendaklah dibina curam 12º kearah bukit dan memberi kecerunan menghala ke belakang teres dengan sudut cerun (back drop) 0.50 meter.

5. Tanah-tanah yang dipotong dan dikeluarkan daripada lereng bukit hendaklah ditolak dan diletakkan dibibir teres dan dipadatkan. Pencegahan hakisan berukuran 60 cm dibina pada setiap jarak 40 meter di atas teres. Kayu-kayu tidak boleh digunakan untuk mengampu tanah pada teres.

6. Semasa pembinaan teres dengan jentolak, semua tunggul-tunggul hendaklah dibongkar dan dialihkan daripada barisan teres dan jika pembinaan teres secara tenaga buruh, tunggul-tunggul bergarisan pusat kurang daripada 25 cm hendaklah dipotong hingga ke paras permukaan bumi dan dialihkan daripada barisan teres. Dalam kedua-dua pembinaan teres iaitu dengan jentolak dan tenaga buruh, semua kayu-kayan yang tumbang ke atas atau merentangi barisan teres hendaklah dialihkan ke tempat lain.

7. Serpihan-serpihan batang sawit dan pelepah yang dicincang yang berada pada laluan membina teres hendaklah dibersihkan terlebih dahulu sebelum teres dibina dan tidak dibenarkan sama sekali ditutupi tanah.

8. Teres hendaklah bersambung, tidak putus-putus kecuali di kawasan yang dihalang oleh batu-batu besar atau jurang yang dalam.

9. Jadual bayaran bagi pembinaan teres adalah seperti berikut:-

a) Dibayar 80% daripada harga membina teres setelah sekurangkurangnya 5,500 meter panjangnya teres dibina di dalam sesuatu blok.

b) Dibayar 20% daripada harga membina teres setelah siap membina teres dilaksanakan dan diukur dan 5% disimpan sebagai Wang Tahanan.

PENENTUAN KERJA MERACUN/MEMBASMIKAN RUMPAI DAN LAIN-LAIN TUMBUHAN

1. Selepas pokok-pokok sawit ditebang, dicincang dan dikumpulkan mengikut barisan, kerja meracun/membasmi rumpai dan lain-lain tumbuhan yang tidak diperlukan hendaklah dijalankan seperti berikut:-

a) Bagi kawasan 6 kaki lebar di tengah-tengah sepanjang antara dua barisan pokok-pokok sawit yang telah dikumpulkan mengikut barisan hendaklah diracun sebersih-bersihnya (blanket spray) dari sebarang tumbuhan rumpai bagi tujuan penanaman kekacang penutup bumi. Racun yang digunakan akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

b) Kawasan selebihnya hendaklah dijalankan secara selektif dengan mengekalkan tumbuhan berbatang lembut sebagai penutup bumi asli.

2. Tumbuhan-tumbuhan yang tidak diperlukan seperti lalang, anak-anak kayu terutama hedyotis, senduduk bulu, senduduk, pokok kapal terbang, buluh, pisang hutan, anak sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas sahaja hendaklah dihapuskan sehingga ke akar umbi.

3. Kontraktor hendaklah dengan perbelanjaan sendiri mengadakan segala peralatan dan buruh secukupnya serta racun yang sesuai seperti yang disyorkan oleh Pegawai Penguasa bagi kerja-kerja membasmi rumpai dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak diperlukan.

4. Kerja-kerja membersihkan rumpai dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak diperlukan sebagaimana yang dinyatakan pada para 2, hendaklah dijalankan dengan sistematik mengikut jadual yang ditetapkan oleh Pegawai Penguasa supaya tidak menganggu kerja-kerja lain.

5. Jika terdapat rumpai dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak diperlukan telah dibasmikan tetapi tidak musnah/hapus dengan berkesan dalam tempoh masa yang ditentukan, kontraktor dengan perbelanjaan sendiri hendaklah mengulangi semburannya sehingga keadaannya memuaskan.

6. Bayaran kerja meracun/membasmi rumpai dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak diperlukan akan dibuat seperti berikut:-

a) Dibayar 60% dari harga meracun/membasmi rumpai dan lain-lain tumbuhan yang tidak diperlukan setelah disahkan seluruh kawasan tidak kurang dari 40 hektar bersih dari segala tumbuhan yang dinyatakan pada para 2.

b) Bayaran baki 40% boleh dibuat setelah kawasan kerja tidak kurang dari 40 hektar diambil alih untuk kerja-kerja mencuci merumput dan dipotong 5% sebagai Wang Tahanan.

PENENTUAN KERJA MENEBANG SECARA MEKANIKAL, MENCINCANG DAN MENGUMPUL (TANPA BAKAR) BAGI TANAM SEMULA SAWIT KE SAWIT

1. Sebelum memulakan kerja, kontraktor hendaklah memeriksa semua batu/pancang sempadan rancangan, peringkat dan blok seperti yang ditunjukkan oleh Pegawai Penguasa serta menandatangani Surat Perakuan Pemeriksaan Batu Sempadan. Kontraktor adalah bertanggungjawab di atas penjagaan batu/pancang sempadan sepanjang tempoh kontraknya.

2. Jika didapati batu/pancang sempadan rosak atau hilang atau dialih oleh kontraktor atau pekerjanya semasa menjalankan kerjanya, kontraktor dikehendaki membayar kepada Agensi jumlah perbelanjaan mengukur semula dan mengganti batu/pancang yang hilang atau rosak dengan tidak kurang daripada RM500.00 tiap-tiap satu unit batu sempadan dan kos ini akan dipotong dari mana-mana bayaran kepada kontraktor.

3. Kontraktor dikehendaki membuat kerja menebang dengan menggunakan jentolak atau jentera yang sesuai untuk menolak dan menumbangkan pokok, membongkar akar umbi, mencincang batang pokok sawit dan mengumpul selepas ini disebut “Menebang Mekanikal, mencincang dan mengumpul” diseluruh kawasan tanpa sebarang pengecualian.

4. Kontraktor juga dikehendaki menebang, menolak dan membersihkan pokok-pokok hutan seperti anak-anak kayu, pokok sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas di kawasan belukar yang berada dalam lingkungan kawasan kerja.

5. Kontraktor juga dikehendaki menebang, menolak dan membersihkan pokok-pokok hutan seperti anak-anak kayu, pokok sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas di kawasan paya yang berada dalam lingkungan kawasan kerja utama yang luasnya tidak melebihi 10% daripada keluasan kawasan utama.
Nota: Harga membersihkan kawasan paya ini hendaklah diambil kira dalam kerja-kerja menebang secara mekanikal, mencincang dan mengumpul batang-batang sawit.

6. Kontraktor juga dikehendaki membina kongsi pekerja yang diluluskan di dalam tawaran mengikut spesifikasi yang ditetapkan sebagaimana pelan yang disediakan oleh Agensi sebaik sahaja tawaran kerja ditandatangani dan mestilah disiapkan dalam tempoh 3 minggu dari tarikh mula kerja.


7. MENEBANG MEKANIKAL, MENCINCANG DAN MENGUMPUL

a) Menebang secara mekanikal, mencincang pokok sawit (selepas ini disebut ‘menebang, mencincang dan mengumpul’) hendaklah dijalankan dengan menggunakan jentolak atau jentera yang sesuai untuk menolak dan menumbang, membongkar akar umbi dan mencincang batang dan pelepah pokok sawit.

b) Pokok sawit yang ditebang hendaklah ditolak dan ditumbangkan sehingga terbongkar akar umbinya. Mana-mana akar umbi yang tidak terbongkar hendaklah dibongkar semula. Kegagalan kontraktor berbuat demikian, denda sebanyak RM50.00 sepokok akan dikenakan. Pokok-pokok yang telah ditumbangkan dicincang batang dari pangkal (bole) hingga ke pelepah supaya menjadi serpihan berukuran tidak lebih daripada 10 cm tebal x 70 cm panjang atau 4.0 inci tebal x 24 inci panjang (selepas ini disebut serpihan). Kegagalan kontraktor berbuat demikian denda akan dikenakan mengikut budibicara Pegawai Penguasa.

c) Semua pokok sawit yang dicincang dan tumbuhan-tumbuhan yang telah ditolak hendaklah diselerakkan selebar 3 meter hingga 4 meter. Longgokkan ini hendaklah tidak melebihi daripada ketinggian 0.5 meter dari paras permukaan tanah dan dibiarkan kering. Susunan longgokan hendaklah memanjang atau mengikut barisan windrow pokok asal dan ditinggalkan lorong bersih selebar 2 meter hingga 3 meter untuk tapak tanaman. Serpihan tidak dibenarkan diletakkan di atas permukaan jalan atau di dalam parit-parit sisi jalan pertanian.

d) Pekerjaan menebang mekanikal, mencincang dan mengumpul hendaklah dijalankan mengikut blok seluas lebih kurang 40 hektar. Blok-blok yang hendak dikerjakan akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

e) Sempadan kawasan sebagaimana di dalam pelan hendaklah ditanda terang dan jelas dengan menggunakan pancang. Kawasan yang dikerjakan diluas dari kawasan bertanda atau kerja yang dibuat tanpa mengikut arahan seperti tercatat dalam Perjanjian Kontrak tidak akan diambil kira untuk bayaran kecuali dengan arahan bertulis daripada Pegawai Penguasa.

f) Semasa menjalankan kerja, semua batu sempadan, tanda atau pancang yang menunjukkan kawasan asal dan blok-blok di dalamnya tidak boleh diubah oleh kontraktor. Sekiranya berlaku kerosakan atau perubahan pada batu sempadan, tanda atau pancang, maka segala gantirugi mengukur semula dan kos batu sempadan dan pancang hendaklah dibayar oleh kontraktor kepada KESEDAR. Jika kontraktor gagal membayar gantirugi, maka potongan akan dibuat dari Sijil Bayaran Kontraktor.

g) Kontraktor hendaklah memastikan supaya tanah lapisan atas tidak hilang pada masa menebang, menolak, membongkar dan mencincang dijalankan.

h) Semasa menjalankan kerja semua tumbuh-tumbuhan dan serpihan yang ditolak hendaklah dikumpulkan di dalam kawasan ‘windrow’ dan tidak dibenarkan mengumpul atau melonggokkan ke sungai atau ke paya. Kontraktor adalah bertanggungjawab membersihkan kawasan berkenaan dengan perbelanjaan sendiri, jika serpihan dan tumbuh-tumbuhan tersebut ditolak ke dalam paya, tanah rendah dan sungai-sungai.

i) Semua jalan, lorong dan laluan-laluan lain (selepas ini disebut jalan) hendaklah dibiarkan bersih dan boleh dilalui oleh kenderaan pada bila-bila masa. Kontraktor adalah bertanggungjawab menjadi dan mempastikan semua jalan bersih dan boleh dilalui. Jika kontraktor enggan membersihkannya Agensi akan memasukkan buruh dan segala perbelanjaan yang berkaitan dengannya dikenakan ke atas kontraktor.

j) Pokok sawit tidak boleh ditumbangkan ke dalam atau merintangi sungai, anak sungai atau parit. Kontraktor hendaklah mengalihkan semua pokok atau sebahagian daripadanya yang tumbang ke dalam atau merintangi sungai dengan perbelanjaan sendiri. Jika gagal berbuat demikian, Agensi akan memasukkan buruh dan segala perbelanjaan yang berkaitan dengannya dikenakan ke atas kira-kira kontraktor.

8. Kontraktor adalah dipertanggungjawabkan dan hendaklah membayar gantirugi untuk sebarang kerosakan yang menimpa ke atas hartabenda dan atau manusia diakibatkan oleh sebarang cara sekalipun semasa perlaksanaan kerja di bawah kontrak ini, yang bererti meliputi Surat Penentuan Kerja ini dan lain-lain Penentuan Kerja yang terkandung di dalam kontrak ini. Agensi adalah mempunyai hak menahan semua bayaran atau sebahagian daripadanya yang sepatutnya dibayar kepada kontraktor sehingga kerosakan kepada harta benda dan atau manusia telah dibereskan gantiruginya dengan menunjukkan bukti yang sah kepada Agensi.

9. Jadual bayaran bagi pekerjaan menebang mekanikal mencincang adalah seperti berikut:

i) Dibayar 80% daripada harga tebang apabila sesuatu blok atau kawasan yang luasnya tidak kurang dari 40 hektar telah siap kerja menebang, mencincang, menolak dan mengumpul mengikut barisan (windrow) serta menebas/membersihkan segala tumbuhan yang tidak diingini seperti buluh, anak-anak kayu terutama hedyotis, senduduk bulu, senduduk, pokok kapal terbang, pisang hutan, sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas di kawasan belukar dan paya.

ii) Dibayar 20% daripada harga tebang apabila sesuatu blok atau kawasan yang luasnya tidak kurang dari 40 hektar telah siap membasmi semua jenis tumbuhan sebagaimana yang dinyatakan pada para 9(i) dan ditolak 5% sebagai Wang Tahanan.

Thursday, August 20, 2009

PENENTUAN KERJA MENANAM KACANG PENUTUP BUMI (MUCUNA BRACTEATA)

1. Sebelum kacang penutup bumi ditanam, seluruh kawasan yang ditanam dengannya hendaklah dibersihkan daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan semula termasuk lalang, rumpai yang tidak diingini, buluh, bertam, pisang hutan dan kesemua jenis tumbuhan perampas yang lain, telah dibasmikan hingga mati ke akar umbinya.

2. Penanaman kacang penutup bumi yang menjalar ini hendaklah dijalankan diseluruh kawasan yang boleh ditanam dengan syarat keadaan cuaca sesuai dan sebaik sahaja kerja-kerja membaris telah disiapkan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

3. Anak benih kekacang penutup bumi Mucuna Bracteata hendaklah dibekalkan oleh kontraktor dan bekalan ini akan dikeluarkan mengikut masa dan jumlah yang sesuai atas budibicara Pegawai Penguasa. Kontraktor hendaklah mempastikan anak benih kacang penutup bumi Mucuna Bracteata untuk ditanam dalam keadaan baik dan cukup. Kontraktor dikehendaki menghabiskan menanam benih kacang penutup bumi yang dikeluarkan pada hari yang sama. Urusan mengangkut anak benih kacang penutup bumi Mucuna Bracteata dari tapak semaian ke ladang adalah tanggungjawab kontraktor. Rekod penerimaan dan pengeluaran disimpan oleh rancangan. Kadar penggunaan benih kacang penutup bumi Mucuna Bracteata sehektar adalah 300 anak pokok.

4. Agensi akan membekalkan baja fosfat mengikut keperluan. Kontraktor dikehendaki mendapatkan bekalan baja fosfat dari stor rancangan. Urusan mengangkut baja dari stor ke ladang adalah tanggungjawab kontraktor.

5. Kontraktor dikehendaki meracun Pra-cambah 3 hari sebelum menanam di kawasan yang akan ditanam dengan kacang penutup bumi Mucuna Bracteata dengan perbelanjaan sendiri.

6. Penanaman anak benih kacang penutup bumi Mucuna Bracteata hendaklah dijalankan seperti berikut:-

a) Ditanam dua polybeg ditengah-tengah barisan pokok sawit dimana jarak tanaman ialah 4.1 meter (12 kaki) atau sebarang jarak seperti yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

b) Kerja melubang hendaklah dibuat dengan menggunakan cangkul atau lain-lain alat. Lubang perlu digali pada hari yang sama kerja menanam dilakukan dan saiz lubang yang perlu digali ialah 15cm x 15cm x 15cm. Tanah yang digali keluar perlu dilonggokkan dengan baik ditepi lubang supaya kerja menimbus semula dapat dibuat dengan mudah.

c) Kontraktor dikehendaki menabur baja fosfat sebanyak 30 gram kedalam lubang yang telah siap digali. Semua anak benih hendaklah ditanam pada hari yang sama.

d) Kerja penanaman hendaklah dilakukan dengan cermat dimasa semasa membuka polybeg hendaklah berhati-hati untuk menggelakkan akar pokok patah dan rosak.

e) Jumlah buruh yang dikehendaki akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa supaya penanaman kacang penutup bumi ini dapat disiapkan dalam masa yang telah ditentukan untuk menyiapkan pekerjaan ini.

f) Kerja menyulam tanaman kacang hendaklah dilakukan dalam masa dua minggu selepas tanaman pertama pada pokok yang mati atau pada suatu tarikh yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa. Perjalanan kerja-kerja ini tidak melibatkan kos tambahan.

g) Kerja merumput hendaklah dijalankan setiap bulan sebaik sahaja selepas menanam kacang penutup bumi Mucuna Bracteata. Tempoh masa pusingan merumput adalah bergantung kepada kesesuaian kawasan kacang penutup bumi diambilalih. Hanya kacang penutup bumi dan tanaman utama sahaja dibenarkan tumbuh dikawasan tanaman.

7. Penaburan baja NPK Yellow 15:15:6:4 dan baja fosfat hendaklah dijalankan oleh kontraktor dengan perbelanjaan sendiri (baja dibekalkan oleh Agensi) pada bila dan masa yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa selepas kacang penutup bumi Mucuna Bracteata ditanam. Kadar penaburan NPK Yellow ialah 45 kg/hektar dan manakala taburan baja fosfat adalah 100 kg/hektar. Taburan baja-baja ini hendaklah dijalankan dalam dua pusingan. Kedua-dua pusingan ini adalah seperti jadual berikut atau mengikut masa yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

8. Sijil Bayaran bagi sebarang blok yang ada sekarang akan dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa tidak terdahulu daripada 30 hari selepas kacang penutup bumi telah ditanam mengikut perincian kerja ini yang luasnya sekurang-kurangnya 40 hektar.

DENGAN SYARAT

a) Benih Kacang Penutup Bumi Mucuna Bracteata telah hidup tidak kurang 90% didalam sesuatu kawasan.

b) Blok tersebut telah dijaga dan bersih daripada sebarang jenis tumbuhan yang tidak diingini dan tumbuh-tumbuhan perampas.

c) Satu pusingan kerja membaja kacang Mucuna Bracteata telah siap dijalankan.

d) Kadar bayaran bagi kerja menanam Kekacang Penutup Bumi adalah seperti berikut:-

i) 60% daripada harga kontrak
- selepas siap membaja kacang penutup bumi pusingan 1

ii) 40% daripada harga kontrak dan tolak 5% Wang Tahanan
- Selepas siap membaja Kacang penutup bumi pusingan 2


9. a) Sesuatu kawasan kacang penutup bumi yang telah dibayar mengikut syarat 8(a) dan d(i) di atas akan disahkan oleh Agensi dengan pengeluaran ‘Sijil Pengesahan’ memulakan kerja mencuci merumput mengikut penentuan kacang penutup bumi tulin.

b) Jika kontraktor gagal dan mengabaikan kerja mencuci merumput kacang penutup bumi di bawah keadaan kacang tulin bagi mencuci jangkamasa yang ternyata dalam perincian kerja mencuci merumput iaitu 12 pusingan, maka adalah wajib bagi kontraktor mengimbuh KESEDAR gantirugi atas jumlah bayaran yang telah dibayar bagi kerja menanam kacang penutup bumi menurut perkiraan seperti di bawah:-

T x R x A
12

T - Kadar bayaran bagi kerja menanam kacang penutup bumi.
12 - Keseluruhan jangkamasa mencuci merumput penutup tulin yang ternyata dalam perincian mencuci merumput.
R - Jumlah pusingan yang gagal dijaga dibawah kawasan penutup tulin daripada keseluruhan jangkamasa.
A - Keluasan blok terlibat.


c) Bagi kawasan yang terlibat seperti (b) di atas, kawasan itu akan diistiharkan sebagai kawasan tumbuhan penutup bumi campuran dan kadar bayaran kerja mencuci merumput kawasan demikian adalah termaktub didalam kontrak.

10. Keluasan kawasan yang disahkan untuk diambilalih oleh Agensi bagi kerja mencuci merumput adalah berasaskan kepada keluasan kacang penutup bumi yang telah tumbuh dengan jayanya seperti yang diterangkan di dalam perkara 9(a) dan (b) di atas.

Wednesday, August 19, 2009

NUTRIEN DI DALAM SISA KELAPA SAWIT

Pelepah yang dibuang dalam setahun ketika aktiviti penuaian dan pemangkasan dijalankan mengandungi kira-kira ( kg per hektar ) :


1) Pelepah yang telah dipangkas

2) Tandan sawit kosong

Hasil daripada 25 tan buah tandan segar akan menghasilkan kira-kira 5 tan tandan sawit kosong. Nutrien yang boleh diperolehi daripada tandan sawit kosong ialah :3) Palm oil mill effluent (POME)


Penggunaan POME adalah sangat efektif jika ia berhampiran dengan kilang. Kandungan nutrien yang terdapat dalam POME adalah seperti berikut:4) Debu Tandan (Bunch ash)Hasil Buah Tandan Segar sebanyak 25tan/ha menghasilkan kira-kira 150kg Debu Tandan selepas dibakar di kilang. Debu Tandan sangat berguna kepada tanah jenis gambut kerana ia meningkatkan pH tanah jenis ini. Kandungan nutrien dalam Debu Tandan adalah seperti berikut:


Wednesday, July 22, 2009

KAWALAN KERJA DI SEMAIAN KELAPA SAWIT

Tuesday, June 16, 2009

PERCONTOHAN DAUN UNTUK SYOR PEMBAJAAN

Percontohan daun dan tanah untuk Syor Pembajaan:

Pemilihan Petak Cerakinan

A. Cara Rawakan (Random)

 1. Tiap tiap kawasan 20 hektar (1 petak), 4 contoh daun diambil.
 2. Contoh diambil mengikut rawakan (random) berselang pokok sebanyak 8 pokok.
 3. Semua contoh-contoh daun dari kawasan 20 hektar tersebut dikira satu contoh sahaja
 4. Semua petak-petak cerakinan hendaklah ditanda dengan angka bilangan yang tetap.
 5. Pokok permulaan baris contoh diambil hendaklah ditanda dengan cat merah pada pelepah yang senang dilihat dari tepi jalan


B. Faktor-faktor penting memilih Plot

 1. Jenis tanah (siri) dan rupabumi (topografi) yang sama
 2. Berdekatan dengan jalan pertanian
 3. Pokok-pokok mempunyai baka yang sama umur dan pertumbuhannya.
 4. Bukan dari kawasan pokok-pokok yang berpenyakit.
 5. Tempat permulaan dan contoh-contoh yang diambil hendaklah berjauhan dari sempadan siri tanah yang berlainan.
 6. Semasa membuat pemilihan plot (petak cerakinan) jika tempat di ladang seperti bertanda di dalam peta itu tidak sesuai, suatu kawasan lain hendaklah diganti.
 7. Paya, anak sungai dan jalan biasa digunakan sebagai sempadan petak cerakinan.
 8. Suatu kawasan tanah rata yang luas, petak-petak berasingan hendaklah dilakukan maksudnya tidak dicampur dengan kawasan yang berbukit.

Percontohan Tanah dari Rancangan-Rancangan Di Bawah Perkhidmatan Syor Pembajaan.


A. Pengambilan contoh tanah di kawasan baru (Percontohan Tahun 1)
Satu kawasan blok contoh dipilih dari tiap-tiap kawasan seluas 80 hektar. Kawasan 80 hektar ini terdiri dari 4 blok contoh dimana tiap-tiap blok luasnya 20 hektar. Contoh-contoh hanya diambil dari salah satu daripada 4 blok contoh ini.Contoh tanah dari kawasan baru mestilah diambil dari kedua-dua kawasan iaitu:-

1. Kawasan berbaja 2. Kawasan Tidak berbaja.

a) Kawasan berbaja .

Kawasan disekeliling pokok dimana baja biasanya ditaburkan iaitu (garis pusat 10’). Contoh tanah diambil dalam kawasan ini sedalam 0 – 15 cm (0 – 6 inci) dengnan menggunakan ‘Screw Auger’. Tandakan dengan cat pada pokok dimana contoh tanah diambil. Tanah yang diambil dari 8 bulatan pokok ini diisi ke dalam satu beg plastic dan ditandakan dengan ‘contoh berbaja' (0-15 cm). perlu diingat contoh tanah tidak boleh diambil sekiranya terdapat/masih ada baja di kawasan ini.

b) Kawasan tidak berbaja.
Kawasan yang tidak berbaja ditunjukan seperti dalam gambarajah (A). Contoh tanah yang diambil di luar kawasan bulatan baji bagi 8 pokok ini dicampurkan dalam satu beg plastic dan ditandakan dengan ‘ contoh tidak berbaja (0-15 cm).

B. Pemilihan Pokok Untuk Contoh Tanah.

Pokok untuk percontohan tanah dipilih dari tiap-tiap pusat (point) percontohan daun dalam blok yang dipilih. Contoh tanah diambil dari pokok ke empat (4) dan ke enam (6) dari tepi jalan.
Pilih 2 pokok sahaja untuk diambil contoh tanah dari tiap-tiap pusat.

C. Percontohan Tanah Di Kawasan Lama


Contoh tanah hanya diambil di kawasan berbaja sahaja (bulatan pokok). Contoh tanah mesti diambil dari 8 bulatan pokok. Contoh-contoh tanah ini dicampurkan ke dalam satu beg plastic dan ditanda dengan contoh tanah berbaja (0 – 15 cm)

Analisa Tanah
Contoh-contoh yang dikutip mesti dianalisakan seperti berikut:

Percontohan tahun Pertama
pH, Total-N, Organic-C, Avail-P, Exc-K, ca dan Mg.

Percontohan Untuk Tahun-tahun Berikut:
Avail-P, Exc-K, Ca,Mg dan Total-N.’


Monday, June 15, 2009

Checking the quality of your leaf analysis data

IntroductionFertilizer costs (materials, application) represent more than 80% of variable costs in a plantation. To achieve the maximum economic yield, it is therefore important that the recommended application rates for each fertilizer in every planted field is as close as possible to the site's nutrient requirement.

As a guide for the preparation of fertilizer recommendations, most oil palm plantations rely on leaf analysis, in combination with field assessments and an analysis of historical trends in leaf nutrient status, nutrient inputs, and yield.Considering the cost of mineral fertilizer inputs, however, agronomists should take the precaution of making crosschecks on the laboratory to confirm that the variabilities within a single batch or between different batches is indeed due to differences in palm nutrient status, and not due to errors in laboratory analysis. It is only possible to carry out crosschecks if dried and ground leaf samples have been submitted to the laboratory for analysis. We recommend that each estate of >100,000 ha purchase a leaf grinder so that this can be carried out.

Procedure
First, using normal sampling procedures, collect sufficient Frond #17 leaflets from healthy palms to produce 10 kg of dried, ground leaf material. This sample then becomes the standard estate sample (SES) and should be thoroughly mixed and stored in an airtight glass container in a refrigerator. Ten samples from the SES should be submitted to a reputable laboratory to determine reference values for all future standard analyses.

Whenever leaf samples are submitted to the laboratory for analysis, include ten SES as a crosscheck. These SES samples should be indistinguishable, in terms of labelling, from the normal samples. When the results are available from the laboratory, enter the results from the SES samples in a spreadsheet and check for variability (Table 1).


Table 1. Mean, standard deviation, and cofidence intervals for a batch of 10 standard estate samples (SES).


Thus, if the leaf analysis result for a particular block was 2.3 %N, based on the SES analysis the true value lies between 2.3 +/- 0.06, or 2.24–2.36. If the critical N% level is 2.36 we must conclude that Block 23 is not deficient.
Similarly, if the leaf analysis result for a particular block was 1.3 %K, based on the SES analysis the true value lies between 0.9 +/- 0.042 or 0.858-0.942. If the critical K% level is 0.95 we may conclude confidently that Block 23 is deficient.
In the above example, the variability for the test samples is rather small.


Sunday, June 14, 2009

PALMS AND MAINTENANCE

 1. Once planted, palms and its environment will require regular periodic attention to ensure proper development of the cultivar. For purposes of administration and accounting, the maintenance of palms and fields are treated in two stages, immature and mature.

 2. Immature is defined as the period between planting and harvesting and can vary from 26m - 36m and during this time will require a high level care and attention available.

 3. Palms are considered mature once they are harvested and all aspects of field/plant husbandry must be attended to periodically or as indicated to ensure continued satisfactory developemnt and optimum yields.

 4. It is useful to know in advance what work shoul be carried out and the timing of such operations to ensure that the palms and its environments receive the required attention. These can be summarised as follows;-The foregoing covers almost all operations generally necessary to maintain palms/fields in agriculturally acceptable condition and should ensure optimum growth and yield throughout the life span of cultivar.
(Detail discussion will be given later).


PENUAIAN

Tujuan

 1. Penuaian ialah proses mengambil buah matang (Buah Tandan Segar) untuk mengekalkan kualiti minyak sawit dan kernel. BTS perlu dihantar ke kilang dalam masa 24 jam untuk mengurangkan peningkatan ‘Free Fatty Acid’ yang mana akan mengurangkan kualiti minyak yang akan diperah.
 2. Pokok kelapa sawit akan mengeluarkan hasil yang maksimum apabila menjangkau usia 8 tahun penuaian sehingga usia 12 tahun. Walaubagaimanapun, pengeluaran buah akan menurun bila mana memasuki usia 14 tahun penuaian.

Peralatan

a. Pokok kelapa sawit muda (tinggi pokok kurang 4 meter)

 • Pahat (4 – 5 inci lebar) disambung pada batang paip besi.
 • Batu pengasah.

b. Pokok tinggi melebihi 4 meter

 • Sabit penuai.
 • Batu pengasah.

Kaedah kerja

 • Sebelum kerja-kerja penuaian dimulakan, jalan, lorong tuaian dan ‘task’ mestilah disediakan. Bulatan keliling pokok mestilah bersih untuk memudahkan proses mengutip biji lerai. Disamping itu, pokok-pokok merayap seperti kekacang penutup bumi perlu dibersihkan daripada pokok.
 • Bagi penuaian menggunakan pahat (pokok berumar kurang 7 tahun), 2 pelepah dibawah tandan perlu ditinggalkan untuk mengekalkan bilangan 48 pelepah/pokok. Penuai perlu ‘mencuri’ buah daripada pelepah. Ini penting untuk mengekalkan Indek Keluasan Daun (LAI)
 • Bagi penuaian menggunakan sabit (pokok berumur lebih daripada 7 tahun), penuai mestilah membuat pemangkasan menuai Buah Tandan Segar.

Persediaan sebelum menuai

a. Mengkasi

 • Mengkasi ialah proses membuang bunga jantan dan betina dimana bertujuan untuk menggalakkan tumbesaran pokok dan mengagihkan nutrien yang diperlukan untuk proses pembesaran bunga tandan.
 • Mengkasi dilakukan sebaik sahaja pokok kelapa sawit mengeluarkan bunga sebanyak 3 pusingan selang 45 hari.

Kos/Upah

Bagi keluasan ladang seluas 250ha yang belum dikasi, seramai 4 orang pekerja digunakan untuk membuat pengkasian dan dibayar secara borong.

Rm 8/ha/pusingan.

RM8 x 249ha = RM1992 (untuk orang)

KOS SEORANG PEKERJA

RM1992 ÷ 4 orang = RM498

RM498 seorang/pusinganb. Persiapan ladang.

I. Bulatan keliling pokok.

 • Meracun bulatan dilakukan sebanyak 4 pusingan setahun untuk memudahkan kerja mengutip biji lerai.

II. Lorong menuai

 • Lorong menuai perlu di racun 2 – 3 bulan sebelum mula menuai.

III. Task

 • Setiap task mengandungi 200 – 250 pokok dan dikira 2 – 3 bulan sebelum mula menuai. Sempadan task ditanda dengan cat merah pada pokok.

IV. Jambatan/titi

 • Ini penting dikawasan berpaya atau berair. Ia penting untuk mengeluarkan Buah Tandan Segar ke platform buah.

V. Platform buah

 • Platform buah ialah tempat dimana buah dilonggok oleh penuai sebelum diangkat kedalam traktor mini oleh ‘loader’

VI. Jalan

 • Apabila pokok mula mengeluarkan bunga, semua jalan-jalan utama dan jalan subsidiari perlu diselenggara untuk menampung berat buah yang diangkut oleh traktor dan traktor mini.

VII. Peralatan

 • Pahat
 • Sabit
 • Kereta sorong
 • Guni baja (untuk isi biji lerai)
 • Batu pengasah
 • Besi ‘loader’


Sistem Kerja Penuaian

Diantaranya ialah mengamalkan sistem “fix task” dimana setiap blok di bahagikan kepada beberapa ‘task’. Penuai diundi untuk memilih ‘task’. Bilangan penuai untuk satu-satu blok bergantung kepada keluasan sesuatu blok.

Pengiraan tenaga kerja yang diperlukan

Jumlah luas kawasan matang _______________________________________________________
Luas kawasan yang dituai sehari x jarak pusingan yang diperlukan


 • Penuai akan menuai BTS di ‘task’ masing-masing seperti yang telah dipersetujui semasa memilih undi dan mengutip biji lerai pada masa yang sama. BTS yang telah dituai akan dikumpulkan di platform buah menggunakan kereta sorong yang dibekalkan oleh pihak ladang. BTS tersebut akan di angkut kedalam traktor mini oleh ‘loader’ dan dikumpulkan kedalam traktor yang diletakkan di jalan utama.
 • Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada traktor masuk kedalam jalan subsidari dan ini boleh menyebabkan kerosakan jalan tersebut

Gaji Loader

 • Setiap traktor mini dinaiki oleh 2 orang. Mereka dibayar mengikut jumlah tan metrik BTS yang diangkut kedalam traktor.
 • RM5/tan metrik

Gaji Penuai

 • Gaji penuai dibayar bergantung kepada jumlah tandan yang dituai dan harga tandan. Harga tandan bergantung kepada usia pokok.

  Jumlah tandan x harga setandan

  Usia pokok Harga setandan
  Kurang 3 tahun RM0.19
  Kurang 5 tahun RM0.20
  Lebih 5 tahun RM0.21

 • Setiap penuai mempunyai nombor masing-masing dan ditulis pada tandan bersama jumlah tandan yang dituai
 • ‘Loader’ akan merekod jumlah tandan yang dituai oleh penuai dan menghantar kepad penyelia blok. Penyelia akan merekod kedalam borang penuaian untuk mengira jumlah gaji seseorang penuai.

Tahap Buah Masak

 • Buah Tandan Segar (BTS) boleh dikira masak apabila buah bertukar warna daripada warna gelap kepada warna oren kemerah-merahan atau terdapat sekurang-kurangnya sebiji biji lerai daripada soket tandan.
 • Pada peringkat ini, BTS sudah boleh dituai kerana buah berada pada tahap masak yang optimum dan kadar perahan minyak akan tinggi. Walaubagaimanapun, tahap kemasakan buah bergantung kepada sesebuah syarikat.


Jarak Pusingan

 • Apabila terdapat biji lerai dipangkal pokok, itu menandakan masa menuai sudah tiba. Jarak pusingan ialah:


1) Musim Puncak/buah banyak (sekitar bulan 8 – 1)

Pusingan 1 Pusingan 2 Pusingan 3
Haribulan 1 _______Haribulan 10 ______Haribulan 20

Haribulan 302) Musim Buah Kurang

Pusingan 1 Pusingan 2
Haribulan 1 __________Haribulan 15

Haribulan 30

 • Jarak pusingan menuai adalah penting dalam menentukan keuntungan sesebuah ladang. Jadual diatas adalah contoh jarak pusingan menui. Oleh sebab itu, jarak pusingan hendaklah dititikberatkan.
 • Ladang hendaklah mengamalkan jarak pusingan minimum10 hari dan maksimum 15 hari. 10 hari adalah jarak normal, tetapi tidak boleh melebihi 15 hari kerana buah untuk pusingan seterusnya akan menjadi terlalu masak dan akan menyebabkan berlakunya biji lerai yang berlebihan. Dengan bertambahnya bilangan biji lerai akan meningkatkan kos.

  Harga seguni biji lerai

  RM2/guni baja

SOIL

Saturday, June 13, 2009

CLEARING METHOD (FROM RUBBER)

Objective

To clear the old rubber stand from the land for replanting with oil palm

Policy

To fell the old stand by chain-saw rather than to uproot by buldozer. Uprooting should only considered under special circumtances.

Introduction

The contract for felling, clearing and burning is normally given to a reliable experience contractor. The old stand is either fell by chainsaw or uprooted by buldozer fitted with a front-mounted tree dozer. Burning is carried out 8 to 10 weeks after felling.

In areas close to a big town, a brick kiln, a charcoal kiln or where there is a ready demand for rubber wood, it is possible to carry out felling, clearing and burning at no cost or even at a profit to the estate.

Under such a circumstances, the contractor is allowed to take away the rubber timber. Any rubber timber, whici is not taken away, is burned.

Depending upon the demand for rubber wood, on top of free felling, clearing and burning, the contractor has even paid up to RM5,000/ha. to the estate.

Recommendation

A. Contract

When an area is due for replanting, a suitable felling contractor should be engaged as early as possible.

In drawing up agreement, the following clauses should also be included:-

1. details of felling, clearing and burning procedure.
2. commencement and completion dates.
3. agreed rate for felling, clearing and burning.
4. agreed rate (if any) for rubber wood.
5. compensation to the state for any damages.
6. compliance with the Workmen's Compensation Enactment and the Employeee's
Social and Secutiry Act,1969 against injuries and accidents.
7. penalties.

B. Felling

Two common methods of clearing are:-
1. Felling and stacking by chain-saw.
2. uprooting and stacking by bulldozer.

Since there is little root disease risk for oil palm from rubber stumps if the trees are throughly poisoned well in advance of felling, it is preferable to adopt the method of felling and stacking by chain-saw. The trees should be felled as close to the ground as possible.

The disadvantage of uprooting by bulldozer are:-
1. high cost
2. soil erosion on hilly terrain.
3. soil compaction.
4. damage to existing drains.

Labour/machinery requirements for both methods of clearing are estimated as follows:-

a. Chain-saw method
 1. If the rubber timber is to be sold, felling and cutting will require about 13 chain-saw operators per hectare and stacking/burning about 15 man-days per hectare.
 2. If the rubber timber is not to be sold, felling will require about 1.25 chain-saw operator per hectare and burning (including stacking and reburning) about 37 mandays per hectare.
b. Uprooting method by bulldozer
 1. a D6 bulldozer will be able to uproot about 2 ha. per day.
 2. a D6 bulldozer will be able to stack 4 ha per daya
 3. a D6 bulldozer and 4 workers will be able to burn about 3 ha. per day.
Under this method of clearing, it will be very difficult to burn the uprooted stumps if the timber has been sold.

C. Burning

Burning of the felled trees is recommended. The advantages of burning are:-

 1. easy supervision and maintenance due to better access.
 2. cheaper cost of upkeep.
 3. easier establishment of legume cover crops.
 4. easier lallang control.
 5. lesser rat manace.
The advantages of no burning are mainly prevention of soil erosion and subsequent maintenance of soil fertility. However from practical point of view, the advantages of burning far outweigh the advantangs of leaving the felled trees unburned.

Burning is carried out 8 to 10 weeks after felling. A clean fire belt is essential when a boundary is adjacent to an area already under cultivation before burning is carried out. The district office, fire brigade and private properties adjacent to the area to be burned should be notified.

D. Sale Of Rubber Wood

If there is already demand and if the return from sales is attractive, arrangements should be made to sell the rubber wood. Any timber or branches, which are not taken away, should be stacked and burned.

However apart from the attractive return, there is no other advantage from selling the rubber wood.

The disadvantages of selling the rubber wood are:-

 1. Soil compaction
 2. damage to roads
 3. on hilly terrain, soil erosion occurs along lorry tracts.
 4. felling work usually slows down when the demand for rubber wood is poor.
5. Time Of Felling

A usual programme will be to fell n Dicember/February, burn in Feb/mac well in advance of wet season and leave plenty of times for lining, platforing, holing, sowing legume cover crops, etc. before planting in July/Oct (according to local planting season). However, felling will have to commence earlier if terracing is intended or if replanting covers a large acreage.

6. Poisoning

A sodium arsenate is not available now in the market, 2,4 5T is used for poisoning. 2,4 5T is diluted with 19 parts of diesoline and painted/or sparayed on to the basal 0.4 meter (15 inches) of trunk. 5 liters of the diluted solution will treat about 27 moderately grown trees. No removal of bark is required. It is much better to pre-poison the trees 2 to 3 months before felling to prevent the stump left in the ground, following chain-saw felling, from shooting, to hasten the decay of the stumps and to reduce the development of root disease and the serious potential hazard from rhinoceros beetle.
The cut surface of the stumps should be preferably be treated with creosote to prevent invasion by spores of the root disease fungi. Treatment with creosote should follow the felling operation as closely as possible.

Monday, June 8, 2009

LINING

1. Spacing Of Oil Palms On Undulating/Hilly/Steep Terrain

Palms are spaced out along terraces to achieve an optimum and even stand for a given area which will remain economically productive throughout its life. If palms are spaces closely, crop may be high during its early years, however it will decline when individual palms begins to compete each other for available space and light. It is therefore vital that palms planted on terraces are spaced out in relation to the distance between terraces to achieve uniform density within any given slope.

This is achieved by adopting a modification of the violle lining method.

The violle lining method basically onvolves varying the distance between planting points along the rows in inverse proportion to the distance between terraces. This means that when the distance between terraces is widened, the distance between planting points is proportionately narrowed or conversely, when the distance between terraces is narrowed the distance between planting points is proportionately widened.

In methamatical terms, the violle lining method employs the following formula:

Lining measurements are made along the slope (not horizontally as this is impractical on hilly terrain), thereby resulting in an increase in actual density in proportion to the increase in slope.

This when lining for a density of 55 palms per acre, the planting density will automatically increase with the degree of slopes as indicated in Table 1.
SHOULD a density of 50palams per acre are required, adjacent terraces should be no closer than 26 feet and no further apart than 31 feet. In the case of a density of 60 palms per acre, adjacent terraces should be no closer than 23 feet and no further apart than 28 feet.


2. Lining for 55 palms per acre


For lining of plating points two measuring lines (preferably PVC insulated cable) are required.
Line A is 58 ft long and is cloured and marked off with metal tags as shown in the diagram below:Line B is 65 ft long and is marked with colored metal tags shown in the diagram below. It will be used for demarcating two planting points at a stretch along treaaces.Line A is threaded through metal rings fixed to the shoulders of a wooden T while one end of Line B is affixed to the top center of the tee as shown in Figure 4 below:


The first (top) contour terrace is initially lined using a tap measure and ordinary lining pegs placed 30 ft apart and 2 1/2 - 3 ft from the back of the terrace.

Next a planting point is established on the second terrace mid-way below the first two planting points on the first terrace. This estab;lishes a measure of triangulation, which however, may not continue far due to the greater radius of a lower terrace.

A man than stands at this initial planting point on the second terrace and holds the shaft of wooden T, in the general direction of the second terrace.

Line B is held taut in a straight line to the shaft of the T.

Line A which passes through the top of wooden T is held with one end at the back of the first terrace while the other end is pulled down to the back of the third terrace. This will provide a measure of the distance across two terraces.

Line A must be held perpendicular to Line B. The lining technique is diagrammatically shown in Figure below:
The colored portion of Line A that corresponds with the back of third terrace determines the planting distance between palms on the terrace being lined and pegs are therefore placed at the two corresponding coloured tags on line B.

For example, if the distance between from the beck of the first terrace to the back of the third terrace falls within 56 - 58 ft (green portion of Line A), then the two planting points along the second terrace will be pegged at 27.8 ft (green tag) and 56.6 ft (green tag) as indicated by Line B.

This procedure is repeated along the terrace and subsequent terraces, each time commencing from the last marked planting point.


3. Lining For Densities of 50/60 palms per acre

The same procedure described above should be applied when lining for other planting densities. Measuring line A and B should be marked as shown below:

50 palms per acre


PANDUAN UNTUK MENGAWAL HAKISAN

Kerja-kerja membangunkan tanah bercerun untuk pertanian boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Peringkat pertama ialah mengenai pembukaan kawasan, peringkat kedua ialah mengenai pembinaan struktur pemuliharaan tanah dan yang ketiga mengenai amalan agronomi yang sesuai untuk mengawal hakisan.

(i) Pembukaan Kawasan

Kerja-kerja pembukaan tanah melibatkan kerja menebang pokok, memotong kayu, mencabut tunggul, membaris/ melonggok kayu, membakar kayu dan membersihkan kawasan. Semasa menjalankan aktiviti ini beberapa peraturan di bawah hendaklah diikuti:
 • Bagi kawasan yang luas, kerja pembukaan tanah hendaklah dijadualkan berperingkat-peringkat bagi mengelakkan pendedahan tanah terlalu lama kepada proses hakisan.
 • Pembukaan tanah lebih sesuai dilakukan pada musim kering.
 • Penebangan bersih hanya perlu dilakukan bagi tanaman biasa seperti sayur-sayuran, buah-buahan, getah dan kelapa sawit. Sekiranya tidak perlu menebang bersih, seperti untuk sistem tanaman agro-forestry, penebangan pokok secara selektif adalah digalakkan. Pokok yang ditinggalkan akan membantu melindungi tanah daripada hakisan.
 • Tunggul-tunggul kayu hanya perlu dicabut jika sistem penanaman memerlukan. Bagi tanaman jangka panjang seperti durian, getah dan kelapa sawit, tunggul-tunggul kayu tidak menghalang kerja operaso ladang dan ia dapat membantu menakan hakisan.
 • Pembakaran sisa kayu hanya dilakukan apabila perlu sahaja. Sisa kayu yang dilonggok atau dibaris membantu menahan hakisan.
 • Pokok-pokok asal di tepi sungai dan taliair utama hendaklah dibiarkan bagi menahan tebing daripada terhakis (river buffer zone)
Petunjuk:
1. Pembukaan berperingkat
2. Penebangan bersih
3. Penebangan secara selektif
4. (a) Menebang secara manual
(b) Menebang menggunakan jentera berat
(c) Menebang secara manual dan dengan jentera
5. Membuat zon penampan tebing sungai, di mana perlu
6. Pembukaan pada musim kering bagi kawasan luas
7. Mencabut tunggul
8. Membakar sisa kayu, jika perlu

Sumber - Bengkel MARDI - DOA 1993

Syor-syor di atas hendaklah dilaksanakan bersama-sama syor membina struktur pemuliharaan tanah dan syor amalan agronomi seperti dalam Jadual b dan c.


Panduan yang lebih terperinci mengenai cara pembukaan kawasan bagi jenis-jenis tanaman berikut mengikut cerun tanah diberi dalam Jadual a. Panduan aktiviti dalam Jadual a tersebut hendaklah digunakan bersama dengan panduan dalam Jadual b dan c.

(ii) Membina Struktur Pemuliharaan Tanah


Struktur-struktur pemuliharaan tanah boleh mengawal hakisan dengan berkesan. Sistem perparitan dan struktur yang dibina dapat menyalirkan air dengan selamat. Kebanyakan struktur dibina dengan menggali tanah dan menggunakan bahan asli yang mudah didapati seperti tanah, batu dan kayu. Struktur-struktur yang disenaraikan di bawah adalah sesuai dibina dalam ladang-ladang pertanian.


1. Parit dan laluan air bagi menyalir air hujan yang berlebihan. Dinding parit hendaklah ditanam dengan rumput.
2. Perangkap kelodak (silt/pits)
3. Pentas untuk tapak pokok/tanaman
4. Teres-teres bagi menyekat larian air
5. Empangan kecil bagi menampan had laju air parit
6. Pembentungan di bawah jalan (culvert)
7. Gabion atau dinding konkrit pada cerun yang sangat curamPanduan yang lebih terperinci mengenai keperluan membina struktur pemuliharaan tanah bagi jenis-jenis tanaman mengikut cerun tanah diberi dalam Jadual b.


(iii) Amalan Agronomi Untuk Mengawal Hakisan


Banyak amalan agronomi bukan sahaja meningkatkan kesuburan tanah dan menambahkan hasil, tetapi turut juga memulihara tanah daripada ketandusan dan mengawal hakisan. Berikut ialah amalan agronomi yang dapat mengawal hakisan dengan berkesan.

1. Menanam penutup bumi seperti kekacang
2. Membuat sungkupan bagi menutup permukaan tanah
3. Menanam rumput di tebing-tebing
4. Mengamalkan tanaman padat boleh melindungi permukaan tanah
5. Membajak secara minimum supaya tidak banyak tanah yang terhakis
6. Menanam mengikut kontor dapat menahan hakisan
7. Menanam tanaman selingan antara tanaman jangka pendek dengan tanaman jangka panjang

Panduan yang lebih terperinci mengenai amalan agronomi untuk mengawal hakisan bagi jenis-jenis tanaman mengikut cerun tanah diberi dalam Jadual c.

Contoh-contoh struktur Permuliharaan Tanah yang disyorkan:
Petunjuk:


1. Teras/bangku
2. Pentas lereng / pentas tapak
3. Pentas lebar
4. Perparitan dan saliran
5. Perangkap kelodak
6. Parit lereng
7. Teres dusun
8. Empangan penampan
9. Pembentungan
10. Benteng konkrit atau gabion

Sumber - Bengkel MARDI-DOA 1993

Jadual c: Syor-syor amalan agronomi untuk mengawal hakisan bagi jenis tanaman dan cerun
Petunjuk:


1. Tanaman penutup bumi
2. Tanaman mengikut kontor
3. Sungkupan
4. Pembajakan secara minimum
5. Tanaman padat
6. Tanaman pusingan
7. Tanaman selingan
8. Tanaman berjalur
9. Tanaman rumput
10. Penampan angin

* di mana sesuai

Sumber - Bengkel MARDI-DOA 1993Kesimpulan


Kawasan tanah bercerun merupakan sumber untuk pembangunan pertanian yang penting. Pada masa akan datang tanah yang semakim curam semakin banyak diterokai untuk pertanian. Selain daripada peningkatan kos, masalah hakisan, ketandusan tanah dan pencemaran anak-anak sungai akan menjadi lebih ketara. Oleh itu, diharap panduan ini berguna dan dapat dipraktiskan oleh perancang dan pelaksana projek-projek bagi mengurangkan hakisan tanah