Tuesday, April 14, 2015

PENENTUAN HARGA BTS


PANDUAN PENGIRAAN RACUN PEROSAK TANAMANSyor berdasarkan % bahan aktif:-
Formula  :  V1 x C1  = V2 x C2
                   V1          = V2 x C2
                                         C1  
di mana:
 
V1
C1
V2
C2
=
=
=
=
Isipadu (volume) racun perosak komersil.
Kepekatan bahan aktif racun perosak komersil.
Jumlah isipadu semburan (spray volume) racun perosak dan air.
Kepakatan bahan aktif racun perosak yang disyorkan.
Contoh Pengiraan:
 1. 450 liter isipadu semburan racun malathion (kandungan bahan aktif 52%) disyorkan untuk mengawal kepinding dengan kadar 0.1% bahan aktif.  Berapa jumlah liter racun malathion diperlukan?

  Menggunakan formula di atas:
V2
C1
C2

V1
 
=
=
=

=
 
450 liter
52%
0.1%

450 liter x 0.1%
          52%

=
0.86 liter (860 ml)
 1. Jawapan : Gunakan 0.86 liter racun malathion dengan isipadu semburan 450 liter.

  Berdasarkan pengiraan di atas berapa banyak racun diperlukan untuk alat penyembur racun yang boleh mengisi 18 liter?

  Isipadu (vol.) racun perosak x kapasiti alat penyembur
                              semburan isipadu
 2. = 0.861 liter x 18 liter
            450 liter
 3. = 0.034 liter (34 ml)
 4. Jawapan :  34 ml / 18 liter air

   
 5. 100 liter semburan carbaryl (85% bahan aktif) disyorkan untuk mengawal bena perang dengan kadar 0.1% bahan aktif.  Berapa banyak racun carbaryl yang diperlukan?

  Menggunakan formula di atas:
V2
C1
C2

V1
 
=
=
=

=
 
100 liter
85%
0.1%

1001 x 0.1%
       85%

=
0.12 kg (120 g)
 1. Jawapan : Gunakan 120 g. racun carbaryl dengan isipadu semburan 100 liter.

Saturday, February 28, 2015

SCOUT HARVESTING (MENUAI PILIHAN)

Menuai pilihan  dilakukan untuk memotong buah tandan segar (BTS) yang telah masak sekurang-kurangnya 6 bulan selepas pusingan terakhir mengkasi jambak bunga.

Tujuannya adalah untuk menuai BTS yang masak dan membuang tandan busuk dan berpenyakit.

Cara Pelaksanaannya:

1. Tuai hanya tandan yang telah mempunyai lebih daripada 5 biji relai yang telah gugur.
2. Dijalankan 2 hingga 3 pusingan sebulan
3. Meninggalkan antara 48 - 56 bilangan pelepah hijau
4. Pelepah yang menyentuh tanah sahaja yang dibuang.

Bahan & Peralatan Yang Digunakan

1. Pahat tuai (5-7.5cm)
2. Kereta sorong/guni/bakul
3. Besi Loading/Gancu
4.Kapak/parang
5. Pengaut dan pungkis (mengaut biji relai)


Panduan Produktiviti

1 orang  bagi kawasan 25 - 30 ha./m.day