Friday, November 7, 2014

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BUAH TANDAN SEGAR (BTS)

Matlamat untuk menghasilkan BTS yang berkualiti tinggi bagi memaksimumkan kuantiti dan mutu minyak sawit.

Faktor Pengeluaran Hasil  Terbahagi Kepada 2:

1. Faktor tak terkawal
2. Faktor terkawal.

A. Faktor Tak Terkawal
i. Iklim/Cuaca/Jumlah Hujan
ii.Tanah-tanih yang sedia ada.

B. Faktor Terkawal
i. Pemilihan Bahan Tanaman

 • tapak semaian dan penakaian
 • pembersihan kawasan dan penyediaan tanah
 • pengurusan rumpai di bulatan dan lorong-lorong pokok sawit.
 • kecergasan dan kualiti bahan tanaman yang dialih ke ladang
 • pemangkasan pelkepah
 • pemuliharaan tanah/air
 • kawalan makhluk perosak
 • penuaian dan pengutipan buah

ii. Pembajaan

 • Jenis baja yang sesuai
 • waktu yang disyorkan
 • cara baja dikendalikan


Pembajaan sangat penting dalam menentukan hasil BTS dan menyumbangkan lebih 60% daripada kos pengurusan ladang.