Tuesday, June 2, 2009

NILAI KEMASAKAN BUAH SAWIT

Tujuan menetapkan nilai kemasakan buah adalah seperti berikut;
  • Untuk memperbaiki kualiti BTS yang dihantar ke kilang
  • Untuk memperbaiki kulaiti Minyak Sawit Mentah
  • Untuk menambahkan kadar perahan minyak bagi minyak sawit mentah dan minyak isirong sawit.
  • Untuk memaksimumkan untung dan faedah pembekal dan kilang.

Tandan sawit biasanya masak apabila warnanya bertukar dari hitam ke oren kemerah-merahan dan mempunyai sekurang-kurangnya 10 buah lerai yang terpisah di bawah pokok. Dalam tempoh ini, buah tandan segar boleh dituai kerana buah telah masak sepenuhnya dan Buah tandan segar tersebut mempunyai minyak yang maksimum.Nilai kemasakan buah biasanya ditentukan oleh polisi sesebuah syarikat.ELAKKAN DARIPADA MENUAI TANDAN YANG MEMPUNYAI BERKUALITI RENDAH KERANA IA AKAN MEMBERI KESAN KEPADA HARGA MINYAK SAWIT DI PASARAN.CONTOHNYA :

Ø TANDAN TERLALU MASAK
Ø TANDAN MENTAH
Ø TANDAN KECIL
Ø TANDAN KOSONG
Ø TANDAN BUSUK
Ø TANDAN DURA
Ø TANDAN TUA
Ø TANDAN KOTOR


Klasifikasi Buah Sawit di Kilang (mengikut MPOB)1. Tandan Masak

Tandan Masak ialah tandan segar yang berwarna oren kemerahan dan mesokarpa buah lapisan luarnya berwarna oren. Tandan ini mempunyai sekurang-kurangnya sepuluh (10) soket segar buah relai dan lebih daripada lima puluh peratus (50%) buah masih melekat pada tandan semasa pemeriksaan di kilang. Tandan dan buah relai hendaklah dihantar ke kilang dalam masa 24 jam selepas dituai.2. Tandan Mengkal

Tandan Mengkal ialah tandan segar yang berwarna oren kemerahan atau ungu kemerahan dan mesokarpa buah lapisan luarnya berwarna oren kekuningan. Tandan ini mempunyai kurang daripada sepuluh (10) soket segar buah relai semasa pemeriksaan di kilang. Tandan dan buah relai hendaklah dihantar ke kilang dalam masa 24 jam selepas dituai.


3.Tandan Muda

Tandan Muda ialah tandan segar yang berwarna hitam atau ungu kehitaman dan mesokarpa buah lapisan luarnya berwarna kekuningan. Tandan ini tidak mempunyai soket segar buah relai semasa pemeriksaan di kilang. Soket buah relai (jika ada) pada tandan buah muda bukan disebabkan oleh proses kemasakan biasa.4. Tandan Terlalu Masak

Tandan terlalu masak ialah tandan segar yang mempunyai buah berwarna merah tua dan lebih daripada lima puluh peratus (50%) buah telah relai daripada tandan tetapi sekurang-kurangnya sepuluh peratus (10%) buah segar masih melekat pada tandannya semasa pemeriksaan di kilang. Tandan dan buah relai hendaklah dihantar ke kilang dalam masa 24 jam selepas dituai.5. Tandan Kosong

Tandan Kosong ialah tandan yang lebih daripada sembilan puluh peratus (90%) buah telah relai dari tandannya semasa pemeriksaan di kilang
6. Tandan Buruk

Tandan busuk ialah tandan yang sebahagian atau kesemua bahagian tandan dan buah relainya telah berubah warna kepada kehitaman, busuk dan berkulat.


7. Tandan Tangkai Panjang

Tandan Tangkai Panjang ialah tandan segar yang mempunyai tangkai melebihi 5cm diukur dari paras terbawah tangkai tandan8. Tandan Tidak Segar

Tandan Tidak Segar ialah tandan yang telah dituai dan dibiarkan di ladang lebih daripada 48 jam sebelum dihantar ke kilang dan semua atau sebahagian buah serta tangkainya telah layu. Tangkai tandan tidak segar biasanya kering dan berwarna kehitaman.9. Tandan Lama
Tandan Lama ialah tandan yang telah dituai dan dibiarkan lama di ladang sebelum dihantar ke kilang. Buah yang masih melekat pada tandan ini telah kecut dan berwarna perang kehitaman. Tangkainya juga telah kecut, lembut, berserabut dan warna kehitaman
10. Tandan Kotor

Tandan Kotor ialah tandan yang lebih separuh daripada permukaan buahnya berlumpur, berpasir,beramang dan dicampur dengan batu atau jirim-jirim asing yang lain
11. Tandan Kecil

Tandan Kecil ialah tandan yang mempunyai buah yang kecil dan beratnya kurang daripada 2.3 kg.12. Tandan Rosak
Tandan Rosak ialah tandan yang lebih daripada 30 % bahagian buahnya telah rosak diserang oleh binatang-binatang perosak terutamanya tikus

13. Tandan Berpenyakit

Tandan Berpenyakit ialah tandan yang mempunyai buah yang tidak normal dari segi saiz atau kepadatannya atau tandan yang mempunyai lebih daripada lima puluh peratus (50%) buah ‘parthenocarpic’

No comments: