Saturday, May 30, 2009

TANAM SEMULA KELAPA SAIWIT

Pembangunan ladang tanam semula terbahagi kepada 4 iaitu:

 • Tanam semula kawasan baru (hutan)
 • Tanam semula getah ke kelapa sawit.
 • Tanam semula kelapa sawit ke kelapa sawit.
 • Tanam semula getah ke getah.

Tujuan

Menggantikan tanaman tua/tidak ekonomi dengan tanaman baru (kelapa sawit)dengan penyediaan ladang yang lebih baik dan teratur bagi menjamin kelancaran operasi dimasa hadapan.

Penentuan kawasan untuk ditanam semula

Penentuan kawasan untuk ditanam semula adalah berpandukan hasil sehektar getah dan keperluan semasa. Hasil yang kurang daripada 700kg/ha adalah disarankan untuk ditanam semula.

Perancangan untuk tanam semula

Perancangan kerja tanam semula adalah seperti berikut:

 1. Penebangan
 2. Melonggok
 3. Membuat jalan pertanian
 4. Membuat teres
 5. Menanam kekacang penutup bumi
 6. Membuat parit
 7. Membuat pagar elektrik atau zink
 8. Membaris
 9. Membuat lubang dan menanam
 10. Merumput
 11. Membaja
 12. Mengkasi

Penebangan

Kawasan yang ingin ditanam semula ditanda dengan cat yang terang untuk mengelakkan penebangan diluar kawasan.

Sempadan blok seelok-eloknya dibuat berpandukan sungai dan jalan.
Kesemua kayu getah hendaklah ditumbangkan keakar umbi dengan jentera yang sesuai.
Menebang tidak dibenarkan sam sekali lebih-lebih lagi dikawasan berbukit untuk mengelakkan masalah bila pembinaan jalan dan teres dilakukan.

Melonggok

Kerja-kerja melonggok boleh dilakukan sebaik sahaj kerja-kerja pengeluran kayu dibuat.

Terbahagi kepada 2 cara iaitu:
1. Kaedah ‘0’ burning.
2. Kaedah longgok dan bakar.

Kaedah ‘0’Burning

Bagi kawasan rata, membaris dan jalan utama mestilah dilakukan terlebih dahulu.
Melonggok dibuat antara baris-baris utama dan jalan-jalan utama.
Kontraktor juga haruslah mengetahui kedudukan parit-parit yang akan dibuat untuk mengelakkan terjadinya kerja dua kali (double work).

Kerja-kerja melonggok diluluskan setelah pihak pengurusan berpuas hatidengan kerja-kerja yang dilakukan.
Bagi kawasan berbukit longgokan hendaklah dibuat didada teres.

Kaedah longgok dan bakar

Sisa kayu dilonggokkan ditempat yang sesuai dengan ketebalan yang sesuai dan dibiarkan betul-betul kering sehingga sesuai untuk dibakar dimusim kemarau.
Longgokan juga sesuai dibuat ditunggul-tunggul balak lama juga dipangkal pokok buluh jika ada disesuatu kawasan. Ini bertujuan untuk menghilangkan tunggul dan pokok buluh tersebut.
Pembakaran dibuat disebelah petang supaya pagi keesokan harinya pembakaran telah sempurn.

Membuat jalan pertanian

Jalan pertanian adalah sesuatu yang mustahak dalam pembangunan tanam semula Jalan pertanian yang elok dan bersistematik dapat meningkatkan lagi pengurusan ladang dengan lebih cekap dan berkesan.

Kawasan rata

Sebelum membuat jalan, kerja-kerja berikut mestilah dilaksanakan terlebih dahulu:

1. Kerja-kerja membaris utam siap dijalankan.
2. Kerja-kerja menanda baris untuk perparitan siap dijalankan.
3. Semua sisa-sisa penebangan sudah habis dibakar.

Jalan hendaklah dibuat selang 20 pokok.
Bentuk jalan mestilah cembung ditengah (5°)
Bina jalan selurus mungkin untuk mengelakkan kehilangan bilangan pokok dan memudahkan penyelenggaraan jalan tersebut.
Lebar jalan utama 18 kaki dan jalan memungut hasil (platform buah) 14 kaki.

Kawasan berbukit

Jalan mestilah dibuat terlebih dahulu sebelum kerja-kerja membina teres dilaksanakan.
Jalan yang dibuat mestilah memotong semua teres.
Kecerunan jalan tidak melebihi 25º dan mengikut kesesuaian dan bentuk bukit dengan lebar tidak kurang daripada 18 kaki bagi jalan utama dan 14 kaki bagi jalan memungut hasil (platform buah).

Jalan utama dibuat dibawah bukit dan mestilah bersambung antara bukit ke bukit dan jalan memungut hasil mestilah bertemu dengan jalan ini.
Jalan yang dibuat mestilah ‘slope’ antara 5 - 10º ke arah teres.
Jalan sepanjang sempadan jika sesuai hendaklah dibuat.

Membuat teres.

Membuat teres dimulakan setelah kerja-kerja membuat jalan utama dan jalan memungut hasil siap dilakukan.

Lebar teres mestilah tidak kurang daripada 14 kaki dan mempunyai ‘slope’ tidak kurang daripada 10 darjah daripada belakang teres.

Teres yang dibuat mestilah bersambung dengan jalan dikedua dua arah.

Panjang teres seboleh-bolehnya tidkmelebihi 20 pokok kelapa sawit dan mesti dibuat batas dengan tinggi 2 kaki dan lebar 3 kaki setiap rantai untuk menahan air daripada mengalir keluar dari teres.

Jarak antara teres mestilah tidk kurang daripada 25 kaki dan tidak lebih daripada 35 kaki tetapi bergantung kepada kecerunan sesuatu bukit.

Menanam kekacang penutup bumi

Bagi kawasan rata, kekacang ditabur ditempat pembakaran dan diatas tanah baru bila parit dibuat. Jenis- jenis kekacang yang biasa digunakan ialah;
1. Pueraria javanica
2. Calopogonium cearulium
3. Macuna broctata

Di kawasan berbukit, kekacang mestilah ditabur sebaik sahaja teres selesai dibuat dan ditabur dibibir teres.
Masa menabur adalah sangat penting untuk meningkatkan kadar pertumbuhan kekacang tersebut.
Tabur kekacang semasa bibir teres masih gembur iaitu belum lagi ditimpa hujan.
Pembajaan perlu dibuat apabila kekacang telah tumbuh, biasanya selepas 1 bulan.
Baja ‘Compoud’ atau ‘Mixture’ 14:13:9:2.5 dengan kadar 25kg /ha ditabur dan baja CIRP sebanyak 50kg/ha bila kekacang mula memenuhi kawasan tanaman.

Membuat parit

Perparitan penting bagi kawasan yang sentiasa digenangi air bagi menjamin pertumbuhan pokok yang elok.


Parit terbahagi kepada 3 iaitu:

1. Parit besar (A) : 8’ x 6’ x 4’
2. Parit utama (B) : 6’ x 4’ x 4’
3. Parit kecil (C) : 4’ x 3’ x 2’

Parit besar (A)

Biasanya digunakan untuk mengubah struktur sungai dan menyambungkan antara 2 anak sungai supaya kelajuan air yang mengalir dapat dikurangkan.
Boleh juga digunakan untuk mengawal musuh tanaman seperti gajah dan babi hutan.

Parit utama (B)

Parit ini dibut untuk mengalirkan air dari parit kecil ke parit besar.
Dibuat jika sesutu kawasan sentiasa digenangi air.

Parit kecil (C)

Biasa dibuat mengikut alur bukit bagi melicinkan pengaliran air ke sungai.
Bagi kawasan berpay ia dibuat untuk mengeringkan sesuatu kawasan dan disambung ke parit utama.

Membina pagar elektrik atau zink

Dibuat sebelum kerja-kerja menanam dijalankan.
Ia amat penting bagi mengelakkan serangan musuh terutamanya babi hutan.
Kedua-dua kaedah adalah amat berkesan dan pilihan dinuat bergantung kepada kesesuaian kawasan.

Membaris

Kerja-kerja membaris boleh dibuat sebaik sahaja kerja-kerja melonggok siap dibuat.
Jarak tanaman bergantung kepada kehendak pengurusan.
Jarak tanaman 29 kaki x 29kaki x 29kaki atau 30kaki x 30 kaki x 30 kaki boleh digunakan dikawasan rata dengan kepadatan pokok 148 pokok/ha.
Bentuk barisan pokok ialah segi tiga dengan setiap sudut 60 darjah.
Arah utama ialah 0 darjah ke utara.
Bagi kawasan berbukit, formula dibawah boleh digunakan:


Purata jarak tanaman menjadi 29 kaki dan kepadatan menjadi 148 pokok/ha.
Dipuncak bukit, jarak tanaman tidak boleh kurang daripada 25 kaki dan begitu juga di lain-lain kawasan.

Melubang dan menanam

Umur pokok yang sesuai untuk ditanam ialah 12 bulan di nuseri.
Pengendalian anak sawit di nursery amatlah dititikberatkan agar tiada yang terencat apabila ditanam.

Masa yang sesuai untuk menanm adalah pada permulaan musim hujan kerana semua jalan boleh dilalui.

Elakkan menanam dimusim tengkujuh kerana banyak jalan tidak boleh dilaui dan air banyak bertakung diatas teres.
Saiz lubang mestilah bersesuaian dengan saiz polibeg iaitu tidak terlalu dalam dan tidak terlalu cetek.

Semasa menanam, baja CIRP diletekkan didalam lubang sebanyak 500 gram dan 100 gram baja campuran 15:15:6:4.

Pastikan semua polibeg dibuang dan dipadatkan dengan cermat seboleh-bolehnya dengan tanah ‘Top soil’.

Semua rekod bilangan pokok mestilah dicatitkan untuk mengetahui bilangan sebenar pokok disamping memudahkan pembayaran dibuat.


Pengurusan rumpai dikawasan tanam semula

Meracun ‘blanket’ 4 pusingan dijalankan selang 45 hari.
Selepas 4 pusingan ‘blanket’, meracun bulatan juga dilakukan selang 45 hari dengan menggunakan racun ‘Basta 15’ai : Glusofinate ammonium 13.5% (120ml/16 liter air).
Meracun bulatan dilakukan dengan berhati-hati agar tidak terkena daun bawah kerana racun ini boleh menyebabkan daun mati.

Meracun selektif selang 45 hari dibuat berasingan daripada meracun bulatan untuk mengelakkan pekerja menggunakan racun yang sama untuk meracun bulatan.
Selepas 12 bulan,selang 60 hari untuk meracun bulatan dan selektif.
Selepas 24 bulan,meracun bulatan 4 pusingan dan selektif 3 pusingan dibuat.
Biasanya 30 bulan sudah sesuai untuk menuai, tetspi bergantung kepada kesuburan pokok.


Membaja

Pembajaan kawasan belum matang mengikut jadual dibawah:

Program selepas ini berdasarkan cadangan ahli agronomi.

Mengkasi

Sebelum kerja-kerja menuai dibuat, kerja-kerja mengkasi perlu dibuat dengan membuang semua bunga betina mengikut jadual dibawah sebanyak 4 pusingan:Kerja-kerja pembangunan tanam semula mestilah diberi perhatian yang serius kerana banyak masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang perlu ditangani dengan berkesan untuk menjamin hasil yang maksima bila matang nanti.

Dalam masa kerja-kerja penjagaan dibuat, pokok yang terencat abnormal, point-point kosong mestilah disulam dengan segera agar pokok boleh membesar dengan seragam dan memberikan hasil yang maksima.

No comments: