Wednesday, April 29, 2009

BAHAN AKTIF RACUN PEROSAK

(Dipetik dari majalah Teknotani 2000)

Sepuluh jenis bahan aktif baru untuk bidang pertanian telah didaftar oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak. Kebanyakan bahan aktif ini adalah highly active dan spesifik untuk mengawal sesuatu perosak. Bahan-bahan aktif ini adalah kurang memudaratkan berbanding dengan bahan-bahan aktif yang didaftarkan terlebih dahulu. Kadar penggunaannya rendah iaitu di antara 20 gm -1 50 gm bahan aktif sehektar. Azadiractin pula adalah ektrak dari tanaman neem untuk mengawal serangga perosak. Ia tiada mempunyai tempoh dilarang mengutip hasil (TDMH) sesuai untuk diguna pada tanaman yang hasilnya perlu dikutip sepanjang masa seperti kacang wangi. Keterangan bahan-bahan aktif ini adalah seperti berikut:-

1. Acibenzolar (47.5% w/w) - Pengaktif Tanaman
Nama dagangan: Bion 50 WG
Formulasi: Butir Terserak Air
Tahun didaftar: 1998
No. LRMP : 4943 Kelas V
Nama pendaftar: Novartis Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Sejenis pengaktif tanaman. Bertindak dengan merangsang ketahanan semulajadi tanaman dikenali sebagai Systemic Activated Resistance dan memperbaiki ketahanan terhadap penyakit bintik berpusar (Colletotrichum spp.) dan hawar pucuk (choanephora spp.) pada tanaman cili. Disyorkan pengaktif tanaman ini dicampur dengan mancozeb dan disembur sebelum serangan penyakit.

2. Azadiractin (4.5% w/w) - Racun Serangga
Nama dagangan: Neemix 4.5
Formulasi: Pekat Teremulsi (EC)
Tahun didaftar: 1998
Kelas IV
Nama pendaftar: Surecrop Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Sejenis pengawalatur tumbesar serangga (insect growth regulatory) dari sumber botani yang diekstrak daripada pokok neem. Mengurang populasi serangga perosak dengan cara membantutkan pertumbuhan serangga perosak, menghalang pemakanan dan menghalang peneluran. Kurang bahaya pada serangga berfaedah.

3. Azoxystrobin (22.94% w/w) - Racun Kulat
Nama dagangan: Amistar
Formulasi: Pekat (SC)
Tahun didaftar: 1998
No. LRMP : 5006 Kelas IV
Nama pendaftar: Zeneca (Malaysia) Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Racun sistemik berpektrum luas dan mempunyai ciri-ciri pencegahan penyakit. Untuk kawalan karat putih pada kewa, penyakit lecuh (phytopthora infestans) pada tomato, reput buah (colletotrichum capsici) pada cili, dan kulapuk downy pada timun. TDMH: 3 hari bagi cili, tomato dan timun.

4. Chiorfepapyr
Nama dagangan: Kotetsu
Formulasi: Pekat (SC)
Tahun didaftar: 1997
No. LRMP : 4539 Kelas III
Nama pendaftar: Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Bertindak sebagai racun konak dan racun perut. Untuk mengawal ulat Plutella pada kubis dan kubis cina; kutu thrips dan lelompat daun pada timun dan terung dan hamama merah pada bunga mawar. TDMH: 14 hari bagi kubis dan kubis cina, 3 hari bagi terung dan timun.

5. Cyclosulfamuron (10% w/w) - Racun Rumpai
Nama dagangan: Invest 10 WP
Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
Tahun didaftar: 1998
No. LRMP : 4734 Kelas IV
Nama pendaftar: Cyanamid Agricultural Products Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Racun sistemik yang meresap melalui akar dan daun. Untuk mengawal rumpai berdaun lebar dan rusiga seperti keladi air, rumput telinga tikus, lakum air, rumput air, pada tanaman padi. Racun ini boleh dicampur dengan bahan aktif propanil atau pendimethalin untuk mengawal rumpai jenis rumput.

6. Prodione (50% w/w) - Racun Kulat
Nama dagangan: Rovral
Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
Tahun didaftar: 1998
No. LRMP : 4898 Kelas IV
Nama pendaftar: Rhone Poulenc Malaysia Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Racun kontrak yang mempunyai tindakan protective dan curative. Untuk mengawal penyakit hawar, bintik daun pada tanaman kubis cina, timun, tomato, kulapuk kelabu bagi cili, tomato, terung, kekwa, ros, binting perang, hawar seludang pada tanaman padi dan rumput turf. TDMH: 3 hari bagi timun dan tomato; 7 hari bagi kubis cina, terung dan cili.

7. Niclosamide ethanolamine (81.4% w/w) - Racun Binatang Lunak (Molluscicide)
Nama dagangan: Baykyscude 70 WP
Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
Tahun didaftar: 1998
No. LRMP : 5031
Nama pendaftar: Bayer (Malaysia) Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Bertindak sebagai racun perut dan melalui sistem pernafasan. Untuk kawalan siput gondang di kawasan padi. Racun toksik kepada ikan; elakkan melepas anak ikan ke dalam kawasan yang telah dirawat sekurang-kurang 7 hari selepas semburan. Racun dihadkan penggunaannya dan hanya boleh didapati daripada penjual yang dibenarkan. Pengguna perlu mendapat surat kebenaran untuk membeli daripada Pegawai Pelesen, Bahagian Kawalan Racun Perosak, Jabatan Pertanian.

8. Pymetrozine (25% w/w) - Racun Serangga
Nama dagangan: Chess 25 WP
Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
Tahun didaftar: 1997
No. LRMP : IV
Nama pendaftar: Novartis Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Racun yang memilih; spesifik kepada serangga Homoptera. Memberi kesan kepada pelakuan (behaviour) sehingga serangga perosak berhenti memakan. Untuk mengawal bena perang pada padi. Kurang merbahaya kepada serangga berfaedah. TDMH: 14 hari selepas semburan akhir bagi tanaman padi.

9. Silafluofen (19.6% w/w) - Racun Serangga
Nama dagangan: Silatop
Formulasi: Emulsi, Minyak Dalam Air (EW)
Tahun didaftar: 1997
No. LRMP : 4659 Kelas III
Nama pendaftar: Hoechst Malaysia Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Cara tindakan - racun perut dan konak. Untuk mengawal bena hijau dan bena perang pada tanaman padi. TDMH: 14 hari selepas semburan akhir bagi tanaman padi.

10. Spinosad (2.5% w/w) - Racun Serangga
Nama dagangan: Success 25 SC
Formulasi: Pekat (SC)
Tahun didaftar: 1998
No. LRMP : 4913 Kelas IV
Nama pendaftar: Dow Agrosciences (Malaysia) Sdn. Bhd.

Deskripsi:
Berasal dari kompound semulajadi spinosyns. Spinosyns adalah hasil dari proses fermentasi actinomycete. Bertindak secara sentuhan dan kontak. Untuk mengawal ulat Plutella pada tanaman sawi putih, sawi bunga dan kubis, ulat ratus pada kailan. Impak pada serangga berfaedah - slightly harmful. TDMH: 3 hari bagi sawi putih dan sawi bunga.
Nota:
TDMH - Tempoh dilarang mengutip hasil selepas semburan akhir.

No comments: